Administrația

 

Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Coceban Vitalie Director 022 26 28 73 vitalie.coceban@ctif.gov.md
Jaloba Corneliu Director adjunct (domeniul dezvoltarea proiectelor) 022 26 25 65 corneliu.jaloba@ctif.gov.md
Saharnean Elena Director adjunct (domeniul infrastructură tehnică, mentenanță și suport) 022 82 20 00 elena.saharnean@ctif.gov.md
Muntean Vadim Director adjunct (domeniul prestarea serviciilor și produselor) 022 31 23 37 vadim.muntean@ctif.gov.md
Ghițman Alexandr Director adjunct (domeniul administrativ-organizatoric și suport managerial) 022 82 20 36 alexandr.ghitman@ctif.gov.md
Direcția economico-financiară
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Iurie Ursu Șef al direcției 022 26 28 74 iurie.ursu@ctif.gov.md
Secția evidență contabilă
Maria Hîrbu Contabil-șef, sef secției 022 26 28 78 maria.hirbu@ctif.gov.md
Scripca Irina Contabil-șef adjunct 022 26 28 79 irina.scripca@ctif.gov.md
Secția planificare și budget
Botnaru Iulian Economist șef, șef secției 022 26 28 74 iulian.botnaru@ctif.gov.md
Direcția resurse umane
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Nicolae Gumenîi Șef al direcției 022 22 25 65 nicolae.gumenii@ctif.gov.md
Ivantoc Lidia Șef adjunct al direcției 022 22 25 65 lidia.ivantoc@ctif.gov.md
Direcția juridică
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Cogîlniceanu Vladimir Șef al direcției 068 068 689 vladimir.cogilniceanu@ctif.gov.md
Postu Dorin Șef adjunct al direcției 068 068 689 dorin.postu@ctif.gov.md
Secția managementul calității și suport managerial
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Balaniuc Anastasia Șef al secției 022 82 20 33 anastasia.balaniuc@ctif.gov.md
Secția managementul documentelor și secretariat
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Chirnițchi Victoria Șef secretariat 022 26 28 73 victoria.chirnitchi@ctif.gov.md
Direcția securitatea internă
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Suholitco Igor Șef al direcției 022 82 20 03 igor.suholitco@ctif.gov.md
Departamentul tehnologiilor informaționale
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
       
Direcția suport sisteme informaționale
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Chirica Valeriu Șef al direcției 022 26 29 67 valeriu.chirica@ctif.gov.md
Secția suport sisteme informaționale în domeniul vamal
Cornea Vladimir Șef al secției 022 57 41 87 vladimir.cornea@ctif.gov.md
Secția suport sisteme informaționale în domeniul fiscal
Ceban Alexandru Șef al secției 022 82 20 18 alexandru.ceban@ctif.gov.md
Secția suport sisteme informaționale în domeniul finanțelor publice
Statnic Anna Șef al secției 022 26 28 87 anna.statnic@ctif.gov.md
Secția suport sisteme informaționale de evidență contabilă
Ceban Elena Șef al secției 022 26 28 79 elena.ceban@ctif.gov.md
Departamentul managementul serviciilor publice
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
       
Direcția asistență clienți
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Vîrlan Oleg Șef al direcției 022 82 22 22 oleg.virlan@ctif.gov.md
Direcția evidență și măsurări în domeniul vamal
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Perjan Vladimir Șef al direcției 060 53 40 03 vladimir.perjan@ctif.gov.md
Direcția brokeraj vamal
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Rîbac Irina Șef al direcției 022 43 28 13 irina.ribac@ctif.gov.md
Direcția exploatare a echipamentui X-ray
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Bușmachiu Alexandru Șef al direcției 022 43 29 29 alexandru.busmachiu@ctif.gov.md
Direcția generală antrepozite vamale publice
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Tricolici Viorel Șef al direcției 069 640 315 viorel.tricolici@ctif.gov.md
Timuș Artur Specialist coordonator AVP 069 593 220 artur.timus@ctif.gov.md
Rotari Victoria Șef al secție Antrepozite vamale publice - Petricani 069 98 48 40 victoria.rotari@ctif.gov.md
Ciur Mihail Șef al secție Antrepozite vamale publice -Bălți 069 112 169 mihail.ciur@ctif.gov.md
Ciorici Andrei Șef al secției Antrepozite vamale publice -Leușeni 060 200 816 andrei.ciorici@ctif.gov.md
Grosu Nicolai Șef al secției Antrepozite vamale publice -Tudora 060 200 817 nicolai.grosu@ctif.gov.md
Guleac Veaceslav Șef al secției ZCV Otaci 060 302 673 veaceslav.guleac@ctif.gov.md
Direcția generală administrarea și prestarea serviciilor publice
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Diana Grosu-Axenti Șef al direcției generale 022 82 20 37 diana.axenti@ctif.gov.md
Centrul de instruire în finanțe (cu statut de direcție)
Nogai Natalia Șef al Centrului de instruire 022 82 20 32 natalia.nogai@ctif.gov.md
Secția de marketing, vânzări și promovare
Leșan Nina Șef al secției 022 82 20 22 nina.leșan@ctif.gov.md
Direcția prestării serviciilor în teritoriu
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Petcu Iurie Șef al direcției 067 19 59 69 iurie.petcu@ctif.gov.md
Direcția patrimoniu, logistică și achiziții
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Secția achiziții publice
Andrei Oală Șef al Secției 068 011 11 13 andrei.oala@ctif.gov.md