Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Stimaţi prieteni,

În numele administrației Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) și al meu personal adresez sincere felicitări, cu prilejul Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, marcată anual la 17 mai, angajaților instituției, tuturor partenerilor și clienților noștri.

Munca depusă de specialiștii din sectorul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) are o importanță deosebită pentru țară, economia națională și pentru cetățeni.

Sectorul TIC a căpătat o noua valoare în condițiile crizei sanitare provocate de pandemia COVID – 19, când tehnologiile informaționale sunt utilizate tot mai masiv pentru a asigura securitatea oamenilor, posibilitatea de a lucra la distanță și a avea conexiune cu toată lumea.

Mă bucură faptul că numărul beneficiarilor serviciilor digitale oferite de instituția noastră crește, iar sistemele informaționale implementate și dezvoltate de CTIF le oferă tot mai multe oportunități pentru modernizarea și eficientizarea activităților pe care le desfășoară. Acest fapt reprezintă un rezultat firesc al muncii echipei CTIF care contribuie în mod direct la edificarea unei societăți informaționale accesibile pentru toți cetățenii țării.

Cu această ocazie, vreau să mulțumesc angajaților CTIF pentru eforturile depuse și contribuția la procesele de digitizare și asigurare a bunei funcționări a sectorului finanțelor publice al țării. Am convingerea că echipa CTIF va continua să muncească cu dăruire pentru a asigura modernizarea sistemelor informaționale din acest sector și a furniza servicii digitale de calitate pentru cetățeni.

Pe această cale, Vă urez, stimați prieteni, multă sănătate, energie creatoare, realizări frumoase în activitatea Dvs. și bucurii de la cei dragi.

Cu deosebit respect,
Vitalie Coceban,
Director CTIF

Etichete