Instruire MFP

Ieri, 28 aprilie, Centrul de Instruire din cadrul Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (I.P. „CTIF”) a desfășurat un curs de instruire cu genericul: „Introducere în managementul finanțelor publice”. Evenimentul a avut durata de 3 ore și s-a desfășurat la distanță, pe platforma Zoom.

La începutul sesiunii de instruire, Secretarul general al Ministerului Finanțelor, Iuri Pașinschi, a adresat un mesaj de salut tuturor participanților. Domnul Pașinschi a remarcat interesul participanților pentru subiectul abordat, precum și preocuparea aleșilor locali și a contabililor pentru continuarea dezvoltării cunoștințelor și abilităților profesionale atât în plan teoretic, cât și practic.

„Odată cu alegerea Dumneavoastră în calitate de primari și contabili, ați primit multiple responsabilități, inclusiv și cele care țin de gestionarea finanțelor publice, devenind, indirect, partenerii Ministerului Finanțelor în organizarea proceselor complexe bugetare, precum: elaborarea bugetelor, executarea bugetelor prin sistemul trezorerial și raportarea financiară. Totodată, vreau să menționez că Dumneavoastră aveți nu doar responsabilități bugetar – fiscale, dar și răspundere, conform Legii finanțelor publice și Legii contabilității. Respectiv, pentru a răspunde tuturor exigențelor legale, e foarte important să fiți instruiți cu privire la multiplele proceduri și cerințe legale. La fel, țin să remarc și faptul că managementul finanțelor publice este un domeniu foarte important pentru dezvoltarea economică a țării, acesta creând condiții de stabilizare la nivel micro și macro economice, iar gestionarea eficientă a finanțelor publice contribuie la dezvoltarea societății și la creșterea calității vieții cetățenilor”.

Agenda cursului de instruire a abordat o serie de subiecte cu privire la bugetul public național, printre care și:
•    Cadrul legal (legislația și atribuțiile autorităților deliberative și executive;
•    Calendarul bugetar al APL;
•    Structura bugetelor UAT;
•    Curtea de conturi;
•    Deficiențele stabilite la audierea APL.

La cursul de instruire „Introducere în managementul finanțelor publice” desfășurat prin suportul Ministerului Finanțelor au participat 34 de primari și contabili din întreaga țară. 

Reamintim că, toți specialiștii din domeniul public sunt îndemnați să urmărească secțiunea „Comunicare” a paginii web ctif.gov.md, pentru a fi la curent cu toate instruirile demarate de către Centrul de instruire din cadrul I.P. „CTIF” sau, pentru mai multe informații, aceștia pot apela la numerele de telefon: (022) 822-032 sau 068669942.

Etichete