Persoane juridice
Servicii de evidență contabilă bazat pe platforma 1C
Servicii de elaborare și implementare a Sistemului informațional integrat de evidență contabilă bazat pe platforma 1C, vânzarea produselor soft „1C” (pentru autorități publice și instituții la autogestiune)

Denumirea serviciului

Implementarea Sistemului informațional de evidență contabilă bazat pe platforma 1C, vânzarea produselor soft „1C”

Descrierea serviciului

Implementarea 1C include următoarele:

 • instalarea platformei 1C;
 • crearea bazei informaționale şi încărcarea versiunii;
 • aplicarea codului de activare şi configurarea bazei de date, crearea utilizatorilor şi a regulilor de securitate a bazei;
 • instruirea generală a utilizatorilor privind utilizarea sistemului;
 • ajutor la introducerea soldurilor.

Utilizatorii serviciului

Partenerii intermediari, autorități publice centrale, autorități publice locale, instituții bugetare din Republica Moldova.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitărilor la adresa electronică:

Sistemului informațional integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP) –Bugetar   
      e-mail: 1C_SIIECAP@ctif.gov.md 
      tel.:  (022) 82-20-26.
Sistemului informațional de evidență contabilă în instituțiile publice bazat pe platforma 1C (INTREPRINDERE)  –Autogestiune     
      e-mail: ctif1c@ctif.gov.md 
      tel.: (022) 82-20-15.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de serviciul solicitat*

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de implementare a Sistemului informațional de evidență contabilă bazat pe platforma 1C, vânzarea produselor soft „1C”

Nr.ord Denumirea serviciului prestat Tarif, lei (inclusiv TVA)
1 Implementarea 1C, lei/pe zi 825,00
2 1C:Contabilitate 8. pentru Moldova. Pachet pentru 1 utilizator:
- cheie electronică
- USB

6000,00
7200,00

3 1C:Contabilitate 8. pentru Moldova. Pachet pentru 5 utilizatori:
- cheie electronică
- USB
12600,00
14640,00
4 Servicii de implementare și mentenanță a modulului „Evidența personalului în autoritățile publice” din Sistemul informațional integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazate pe platforma 1C (SIIECAP 1C) 1500,00
Servicii de administrare și menținere a Sistemului informațional integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C (pentru autorități publice și instituții la autogestiune)

Denumirea serviciului

Mentenanța Sistemului informațional de evidență contabilă bazat pe platforma 1C

Descrierea serviciului

1. Acordarea suportului companiilor (intermediare) la implementarea şi menținerea 1C
2. Mentenanța 1C oferă următoarele posibilități:

 • accesul la toate modificările de program survenite în baza modificărilor din legislația în vigoare;
 • consultații telefonice nelimitate (linia fierbinte) și instruiri privind modificările operate în sistem;
 • consultanții oferite de specialiștii cu experiență contabilă bogată în sectorul bugetar;

Utilizatorii serviciului

Partenerii intermediari, autorități publice centrale, autorități publice locale, instituții bugetare din Republica Moldova.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitărilor la adresa electronică:

Sistemului informațional integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP) –Bugetar   
      e-mail: 1C_SIIECAP@ctif.gov.md 
      tel.:  (022) 82-20-26.
Sistemului informațional de evidență contabilă în instituțiile publice bazat pe platforma 1C (INTREPRINDERE)  –Autogestiune     
      e-mail: ctif1c@ctif.gov.md 
      tel.: (022) 82-20-15.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de serviciul solicitat*:

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de administrare și mentenanță a Sistemului informațional integrat de evidență contabilă bazat pe platforma 1C

Nr.ord Denumirea serviciului prestat Tarif, lei (inclusiv TVA)
1 Acordarea suportului companiilor la implementarea şi menținerea 1C 150,00 lei/lunar
2 Menținerea 1C, 1-3 utilizatori 500,00 lei/lunar
3 Menținerea 1C, 4-5 utilizatori 700,00 lei/lunar
4 Menținerea 1C, 6-9 utilizatori 800,00 lei/lunar
5 Menținerea 1C, 10  utilizatori 1250,00 lei/lunar
Servicii de suport instituțional privind ținerea evidenței contabile

Denumirea serviciului

Servicii de suport instituțional privind ținerea evidenței contabile

Descrierea serviciului

Consultanță și suport instituțional în procesul planificării, ținerii evidenței contabile și elaborarea rapoartelor financiare.
Consultanță economică-financiară în scopul optimizării proceselor;

 • Asistență pentru unul sau câteva sectoare ale contabilității beneficiarului;
 • Elaborarea recomandărilor privind ținerea conformă a evidenței contabile;
 • Asistență în utilizarea sistemelor informaționale de evidență contabilă;
 • Consultanță în implementarea controlului managerial

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate.
Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7.
Tel: 022 822 022 (Secția de marketing vânzări și promovare)

Costul serviciului

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat