Servicii suport

Apelează servicii suport

Utilizatorii sistemelor informaționale automatizate (SIA), administrate de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), dar și doritorii de a utiliza aceste sisteme, care au întrebări și/sau se confruntă cu probleme tehnice în utilizarea SIA pot apela la ajutorul specialiștilor CTIF din secțiile suport sisteme informaționale în domeniile finanțe publice, evidență contabilă, fiscal și vamal.

Mai jos găsiți domeniile, temele de interes și datele de contact ale responsabililor din secțiile nominalizate. Dânșii au următorul program de muncă: de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00, pauza de masă: 12.00 – 13.00.

Finanțe publice

Tematica

Tel. de contact

Conectarea la module, probleme legate de înregistrare și acces la SIMF

022-26-26-57
022-26-26-55

Modulul „Planificarea bugetară” (SIMF/BPS)
Modulul „Alocații bugetare” (GAB)

022-26-28-60
022-26-28-52
022-26-28-65

Modulul „Instituția – Trezoreria” (E-Docplat)
Modulul „Rapoarte (non)financiare” (SIMF/CNFD)

022-26-28-56
022-26-25-26
022-26-28-66

Contabilitate în instituțiile bugetare și autogestiune

Utilizarea Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP)

Utilizarea Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă 1C: Întreprindere.

022-82-22-22

022-82-20-15

Servicii fiscale electronice

Utilizarea sistemelor informaționale în domeniul fiscal
Conectarea la serviciile fiscale electronice
Legislația fiscală

022-82-22-22
080-00-15-25

MTender

Utilizarea funcționalităților Sistemului Informațional Automatizat „Registru de stat al achizițiilor publice” (MTender)

022-82-20-38

Formulare tip acces la SIMF

box img    Regulamentul cu privire la modul de înregistrare a utilizatorilor în SIMF al Ministerului Finanţelor

box img     Cerere pentru crearea Contului de utilizator în SIMF (Bugetul de stat)

box img     Anexa nr. 2 Cerere pentru crearea Contului de utilizator în SIMF (Bugetul local)

box img     Cerere pentru revocarea Contului de utilizator în SIMF

box img     Cerere-BS pentru crearea Contului de utilizator în modulul ,,Alocaţii bugetare" (GAB)

box img     Cerere-BL pentru crearea Contului de utilizator în modulul ,,Alocaţii bugetare" (GAB)

box img    Cerere pentru crearea Contului de utilizator în modulul „Colectarea rapoartelor (non)financiare” (CNFD)