Tot mai mulți agenți economici și cetățeni utilizează Ghișeul unic de raportare electronică

În decursul anului 2019, numărul total al persoanelor juridice și fizice care au depus rapoarte și/sau declarații electronice prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică www.raportare.gov.md, administrat și dezvoltat de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF),  a crescut, față de anul 2018, cu 8,5% și a alcătuit 75 mii. 

Potrivit datelor statistice ale CTIF, în perioada de referință, numărul cetățenilor care au utilizat platforma menționată a sporit, față de anul 2018, cu 13,1% și a constituit peste 17,8 mii, iar numărul persoanelor juridice – cu 7,2% și a alcătuit circa 57,2 mii. Aceleași date arată că numărul declarațiilor depuse de cetățeni prin Ghișeul unic de raportare electronică practic s-a dublat și a depășit cifra de 39,2 mii, iar numărul de rapoarte depuse de persoanele juridice a crescut cu 17,8% și a alcătuit peste 1 mil. 863,5 mii.

Lansat în ianuarie 2018, Ghișeul unic de raportare electronică este un serviciu electronic centralizat de raportare fiscală, financiară și statistică către Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Ministerul  Finanțelor, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Biroul Național de Statistică. Ghișeul a înlocuit vechiul proces de raportare, când agenții economici și alte persoane juridice prezentau rapoartele separat pentru fiecare din cele cinci entități, cu un singur proces unificat de autentificare, validare și raportare prin intermediul portalului www.raportare.gov.md.
 
Anul trecut, CTIF a implementat pe portalul nominalizat două tipuri noi de rapoarte și a ajustat altele 16, a operat optimizări ale funcționalităților existente și a dezvoltat  unele funcționalități noi. În prezent, prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică pot fi depuse în regim on – line 131 tipuri de rapoarte. Cele mai multe rapoarte, 104 la număr, pot fi depuse în adresa SFS.

Experiența primilor doi ani de funcționare a portalului www.raportare.gov.md  arată că această platformă a simplificat procesul de raportare fiscală, financiară și statistică, a micșorat durata și costurile proceselor de completare și prezentare a rapoartelor, precum și a redus dublarea datelor din diferite rapoarte cu până la 40 la sută.

Pentru a obține acces la Ghișeul unic de raportare electronică, persoanele care nu dețin conturi de utilizatori ai portalurilor www.raportare.gov.md sau www.servicii.fisc.md, vor parcurge procedura de autentificare prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului MPass cu ajutorul semnăturii electronice obținută preventiv.

Informații suplimentare despre completarea și expedierea rapoartelor/declarațiilor prin Ghișeul unic de raportare electronică pot fi găsite pe portalul www.raportare.gov.md.

Serviciul de presă al CTIF
20 martie 2020

Etichete