Numărul utilizatorilor Sistemului informațional de evidență contabilă, în creștere

Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă pentru Autoritățile Publice (SIIECAP) bazat pe platforma 1C, devine tot mai solicitat de către autoritățile și instituțiile publice din Republica Moldova. Dezvoltat și administrat de către Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (I.P. „CTIF”) SIIECAP 1C vine să faciliteze munca contabililor la procesarea documentelor primare în format electronic, introducerea informației în rapoartele financiare și expedierea acestora în adresa instanțelor de resort. 

Aprecierea SIIECAP 1 C de către contabili, este strâns corelată de numărul în creștere a utilizatorilor. Astfel, potrivit datelor Direcției suport sisteme informaționale în domeniul finanțelor publice din cadrul I.P. „CTIF”, în lunile ianuarie - mai 2021, 47 de instituții publice au devenit utilizatori ai SIIECAP 1C, ceea ce constituie o creștere a utilizatorilor cu circa 6.5%. 

Interesul autorităților și instituțiile publice față de SIIECAP 1C este argumentat prin acordarea de către I.P. „CTIF” a unui amplu pachet de servicii, printre care și mentenanța, suportul, precum și instruirea în utilizarea sistemului informațional de evidență contabilă. 

De remarcat e și faptul că, Sistemul este unicul program integrat ce conține toate modulele necesare pentru ținerea evidenței contabile conform cerințelor Ordinului Ministerului Finanțelor. Acesta asigură interacțiunea cu sistemele informaționale ale Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat, Casei Naționale de Asigurări Sociale ș.a.

La etapa actuală, numărul total al instituțiilor deservite de către I.P. „CTIF” în utilizarea SIIECAP 1C constituie 1066 instituții, dintre care 349 sunt instituții-partenere. De asemenea, geografia utilizatorilor SIIECAP 1 C este repartizată în felul următor: 96 utilizatori din cadrul mun. Chișinău și  – 623 din alte localități ale republicii. 

Autoritățile și instituțiile publice interesate de implementarea SIIECAP pe platforma 1C, pot solicita contractarea serviciilor respective, apelând la numărul de telefon (022) 82-20-26 sau expediind o solicitare pe adresa electronică: 1C_SIIECAP@ctif.gov.md. Mai multe informații pot fi găsite aici.

Etichete