Sistemului Informațional „Cabinetul electronic al autorității/instituției bugetare”

În vederea îmbunătățirii sistemelor informaționale ce deservesc sistemul public și asigurării integrității acestuia pentru toate componentele bugetului public național, Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” în parteneriat cu Ministerul Finanțelor а dezvoltat și implementat un nou sistem informațional cu privire la gestionarea procesului de control al accesului sau de sistare al accesului la sistemele informaționale gestionate în cadrul Ministerului Finanțelor - Sistemul Informațional „Cabinetul electronic al autorității/instituției bugetare” ( în continuare SI CEIB).

În acest context comunicăm că, la data de 10 aprilie 2024, Ministerul Finanlelor va lansa în exploatare industrială  sistemul informațional nominalizat, care urmează a fi utilizat pentru accesarea sistemelor informaționale gestionate în cadrul Ministerului Finanlelor și anume Sistemul informalional ,,Raportarea financiară” și Sistemul informațional ,,Controlul intern managerial și audit intern".

Prin urmare, Centrul de instruire și dezvoltare profesională din cadrul I.P. „CTIF”, organizează în perioada 18.03.2024-05.04.2024 cursuri de instruire on-line, cu titlu gratuit, cu genericul: Sistemul Informațional „Cabinetul electronic al autorității/instituției bugetare”, până astăzi fiind instruite peste o mie de persoane.

Obiectivul de bază al cursurilor de instruire, constă în familiarizarea utilizatorilor cu funcționalitatea sistemului și anume: înregistrarea cererilor de acordare/sistare a accesului la sistemele informaționale gestionate în cadrul Ministerului Finanțelor, inclusiv cu atașarea setului de documente necesare, gestionarea utilizatorilor și a rolurilor la aceste sisteme informaționale, precum și înregistrarea propunerilor de modificare a clasificației organizaționale.

Doritorii de a participa la cursul de instruire urmează să se înscrie în prealabil, în regim online, accesând următorul link: https://forms.gle/3NmonSbtGfGtXHdp8

       Mai multe detalii le puteți obține la numere de telefon (022) 822-032, 068669942 sau la adresa de e-mail: instruire@ctif.gov.md.