Persoane juridice
Servicii de conectare la serviciile fiscale electronice

Denumirea serviciului

Servicii de conectare la serviciile fiscale electronice

Descrierea serviciului

Serviciile fiscale electronice lansate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) asigură simplificarea şi optimizarea modalității de interacțiune  a contribuabililor cu SFS, în principal pe aspecte  referitoare  la prezentarea rapoartelor fiscale.
Utilizarea acestor servicii oferă următoarele avantaje pentru contribuabili: posibilitatea de completare şi transmitere în regim on-line a documentelor fiscale; excluderea cheltuielilor suplimentare de resurse în termeni de timp şi bani aferente procesului de raportare şi interacțiune cu SFS, excluderea necesității de imprimare a formularelor pe suport de hârtie şi de prezentare la sediul DDF, disponibilitatea de prezentare a dărilor de seamă 24/24 ore, 7 zile pe săptămână în condiții de maximă comoditate.

Utilizatorii serviciului

Autorităţi şi instituţii publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Pentru a se conecta la serviciile fiscale electronice contribuabilii persoane juridice  vor parcurge următoarele etape:

 

1. Crearea contului de utilizator

Persoanele responsabile ale contribuabilului, inițial, se vor autentifica pe portalul  www.raportare.gov.md sau www.servicii.sfs.md prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), pentru a fi creat automat de către sistem  conturile de utilizator.

*Lipsa contului de utilizator  duce la imposibilitatea prelucrării documentelor expediate sau prezentate de către contribuabil și oferirii accesului la serviciile fiscale electronice

2. Înregistrarea programării la unul din Centrele de conectare regională ale CTIF

Contribuabilul contactează Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat, deservit de CTIF, tel: 080001525 , pentru înregistrarea unei programări la unul din Centrele de conectare regională (CCR) ale CTIF: 
-    CCR  Chişinău – mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 3, bir. 303.
-    CCR  Bălţi – mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 128, bir. 103 (în incinta Direcției Deservire Fiscală din  mun. Bălţi).

 

3. Prezentarea persoanei  responsabile a contribuabilului  la Centrul de conectare regională al CTIF la data si ora stabilită conform programării
 

Acte necesare: 

- pentru persoanele juridice – actul de identitate (original şi copia).

- după caz, acte adăugătoare, stabilite în Ordinul nr. 62 din 15.02.2019 al Serviciul Fiscal de Stat „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice”. Lista actelor respective poate fi găsită în secțiunea Suport clienți a site – ului CTIF, accesând link – ul https://ctif.gov.md/intrebari-frecvente.

Costul serviciului

- contribuabilii care dețin obligativitatea utilizării metodelor automatizate la prezentarea rapoartelor fiscale beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice cu titlu GRATUIT.
- celelalte categorii de contribuabili persoane juridice achită conectarea la serviciile fiscale electronice  conform tarifelor aprobate* şi publicate pe portalul servicii.sfs.md

 

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de abonare la serviciile fiscale electronice

Nr.ord Denumirea serviciului Prețul serviciului, inclusiv TVA, lei
1 Conectarea persoanelor juridice şi fizice la serviciile fiscale electronice 150,00
2 Modificarea datelor de identificare a contribuabilului la utilizarea serviciilor fiscale electronice 100,00
3 Asistență tehnică la domiciliu (2 ore) 175,00
4 Deplasarea la oficiu clientului 4,00 lei/km
Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice

Denumirea serviciului

Certificarea în domeniul semnăturii electronice

Descrierea serviciului și produsului

Prestarea serviciilor de eliberare, reînnoire a semnăturii electronice înscrise pe dispozitiv cu sau fără aplicabilitate extinsă, în dependență de tipul semnăturii solicitate, precum și suspendarea, restabilirea și revocarea certificatului cheii publice.

Pachetul  „Semnătura electronică” - include dispozitivul criptografic şi semnătura electronică avansată calificată (certificat cu forţă juridică) cu încheierea Contractului de prestare a serviciilor de certificare în domeniul semnăturii electronice cu un termen de valabilitate de 1 (un) an și/sau 2 (doi) ani.

Utilizatorii serviciului

Persoane juridice şi fizice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Completarea comenzii on-line pe portalul www.pki.ctif.md sau depunerea cererii de certificare a cheii publice, fizic, în adresa Centrului de eliberare  al Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”:
Acte necesare: 
*pentru persoane fizice și pentru persoane juridice:

 • actul de identitate (original şi copia);
 • ștampila întreprinderii (pentru persoanele juridice);
 • copia procurii autentificate notarial (în cazul prezentării altor persoane decât titularul semnăturii electronice).

*Notă: Pentru ridicarea semnăturii electronice în calitate de persoană juridică, conducător instituției se va prezenta la Centrul de Înregistrare pentru semnare contractului - tip de prestare a serviciilor de certificare în domeniul semnăturii electronice și a cererii de certificare a cheii publice - persoane juridice sau titularul certificatului cheii publice se va prezenta cu actele deja semnate de către conducător.

 1. Contribuabilul contactează Centrul de Apel al Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, pentru înregistrarea unei programări la unul din Centre de conectare regională : 
  -    CCR pe mun. Chişinău – or. Chişinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 3, bir. 303;
  -    CCR pe mun. Bălţi – or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 128, bir. 103 (în incinta Serviciul Fiscal de Stat pe mun. Bălţi);
 2. Ulterior conform programării, persoanele responsabile se apropie la unul din centrele de conectare.

Costul serviciului

Conform tarifelor aprobate*

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de certificare în domeniul semnăturii electronice

Nr.ord Denumirea serviciului Prețul serviciului, inclusiv TVA, lei
  Servicii de certificare a cheilor publice in domeniul semnăturii electronice, inclusiv:  
  pentru perioada de 1 an:  
1 Pachet „Semnătura electronică avansată calificată” 350,00
2 Reînnoirea semnăturii electronice avansate calificate 200,00
  pentru perioada de 2 an:  
3 Pachet „Semnătura electronică avansată calificată” 500,00
4 Reînnoirea semnăturii electronice avansate calificate 350,00
Persoane fizice
Servicii de conectare la serviciile fiscale electronice

Conform prevederilor pct. 10 din Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 62 din 15.02.2019, cu modificările și completările ulterioare,

persoanele fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, pentru a beneficia de serviciile fiscale electronice, se vor autentifica pe portalul www.raportare.gov.md sau www.servicii.sfs.md prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), cu aplicarea semnăturii electronice eliberate de către unul din prestatorii de servicii acreditați în domeniul semnăturii electronice avansate calificate, inclusiv de Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF).

Pentru a parcurge pașii de înregistrare și autentificare cu MPass, în partea de sus a interfeței portalului  www.servicii.sfs.md, accesați butonul Autentificare.

*Lipsa contului de utilizator  duce la imposibilitatea prelucrării documentelor expediate sau prezentate de către contribuabil și oferirii accesului la serviciile fiscale electronice

Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice

Denumirea serviciului

Certificarea în domeniul semnăturii electronice

Descrierea serviciului și produsului

Prestarea serviciilor de eliberare, reînnoire a semnăturii electronice înscrise pe dispozitiv cu sau fără aplicabilitate extinsă, în dependență de tipul semnăturii solicitate, precum și suspendarea, restabilirea și revocarea certificatului cheii publice.

Pachetul  „Semnătura electronică” - include dispozitivul criptografic şi semnătura electronică avansată calificată (certificat cu forţă juridică) cu încheierea Contractului de prestare a serviciilor de certificare în domeniul semnăturii electronice cu un termen de valabilitate de 1 (un) an și/sau 2 (doi) ani.

Utilizatorii serviciului

Persoane juridice şi fizice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Completarea comenzii on-line pe portalul www.pki.ctif.md sau depunerea cererii de certificare a cheii publice, fizic, în adresa Centrului de eliberare  al Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”:
Acte necesare: 
*pentru persoane fizice și pentru persoane juridice – actul de identitate (original şi copia)

 

 1. Contribuabilul contactează Centrul de Apel al Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, pentru înregistrarea unei programări la unul din Centrele de conectare regională: 
  -    CCR pe mun. Chişinău – or. Chişinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 3, bir. 303;
  -    CCR pe mun. Bălţi – or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 128, bir. 103 (în incinta Serviciul Fiscal de Stat pe mun. Bălţi);
 2. Ulterior conform programării, persoanele responsabile se apropie la unul din centrele de conectare.

Costul serviciului

Conform tarifelor aprobate*

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de certificare în domeniul semnăturii electronice

Nr.ord Denumirea serviciului Prețul serviciului, inclusiv TVA, lei
  Servicii de certificare a cheilor publice in domeniul semnăturii electronice, inclusiv:  
  pentru perioada de 1 an:  
1 Pachet „Semnătura electronică avansată calificată” 350,00
2 Reînnoirea semnăturii electronice avansate calificate 200,00
  pentru perioada de 2 an:  
3 Pachet „Semnătura electronică avansată calificată” 500,00
4 Reînnoirea semnăturii electronice avansate calificate 350,00