Persoane juridice
Servicii Brokeraj - Servicii în domeniul vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport

Denumirea serviciului

Servicii în domeniul vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport

Descrierea serviciului

Serviciile de brokeraj vamal în domeniul vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport sunt prestate agenților economici care solicită plasarea mărfurilor și mijloacelor de transport într-un regim vamal. În dependență de regimul vamal solicitat se prestează următoarele servicii:

 1.  perfectarea declarației vamale primare (în regim de tranzit, export import, regimuri suspensive și alte destinații vamale);
 2.  perfectarea declarației vamale complementare;
 3.  calculul procedurilor vamale( formular -PV);
 4.  perfectarea declarației privind valoarea în vamă a mărfurilor(D.V.-1);
 5. perfectarea borderoului documentelor anexate;
 6. perfectarea scrisorilor de transport internațional (CMR);
 7. perfectarea carnetului TIR;
 8. perfectarea facturii comerciale (invoice);
 9. perfectarea certificatelor de origine ;
 10. perfectarea autorizației pentru regimurile suspensive;
 11. pregătirea și prezentarea declarației vamale conform procedurii stabilite și a actelor anexate, cu depunerea acestora la organul vamal(în regim de import, regimuri suspensive, în regim de export, în regim de tranzit),asistența la control fizic și documentar al mărfii;
 12. perfectarea declarației vamale sumare cu depozitare provizorie;
 13. pregătirea și prezentarea declarațiilor vamale cu un grad sporit de complexitate (procedurile ce țin de plasarea mărfurilor în fond statutar )și a actelor anexate, cu depunerea acestora la organul vamal. Asistența la control fizic și documentar al mărfii;
 14. asigurarea garanției la tranzit;
 15. asigurarea garanției la antrepozitare;
 16. asigurarea garanției la depozitare provizorie;
 17. asigurarea garanției în alte regimuri;
 18. servicii de intermediere la preluarea documentelor în raza mun. Chișinău;
 19. pregătire și tipărirea (scrisorilor, cererilor, adresări etc);
 20. informarea și consultarea agenților economici privind vămuirea mărfurilor și mijloacelor de transport;
 21. calcularea preventivă a drepturilor de Import/Export.

Utilizatorii serviciului

Persoanele juridice care participă la relațiile economice internaționale și care își plasează mărfurile și mijloacele de transport într-un anumit regim vamal.

Modalitatea de solicitare a serviciului

 1. Pentru persoanele juridice care au semnat contract de prestări servicii: Persoana juridică (responsabilul din cadrul acesteia) se adresează la declarantul vamal care este responsabil de deservirea acestuia.
 2. Pentru persoanele juridice care intenționează se semneze contractul de prestări servicii, se adresează la unul din oficiile declarantului vamal de pe teritoriul Republicii Moldova, unde primește consultațiile de rigoare și poate semna contractul de prestări servicii.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de volumul serviciilor prestate, genul și diversitatea mărfurilor destinate vămuirii.

Servicii în cadrul Zonei de Control Vamal și Antrepozit Vamal Public

Denumirea serviciului

Servicii în cadrul Zonei de Control Vamal și Antrepozit Vamal Public

Descrierea serviciului

Se prestează următoarele servicii:

 • servicii de plasare a mărfurilor în regim de antrepozit vamal cu posibilitatea de a efectua în antrepozit diverse operațiuni cu mărfurile;
 • servicii de plasare în depozit provizoriu până la 20 zile calendaristice conform prevederilor art.158 (pct. 1) al Codului Vamal;
 • asigurarea efectuării controlului fizic al unităților de transport de către colaboratorii al Serviciului Vamal și anume: intrarea/parcarea unităților de transport pe teritoriului zonei de control vamal pentru perfectarea controlului fizic detaliat sau selectiv al mărfurilor, inclusiv descărcarea/încărcarea;
 • asigurarea garanției drepturilor la import cu sursele I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru mărfurile depozitate;

Utilizatorii serviciului

Persoanele juridice care participă la relațiile economice internaționale și care își plasează mărfurile și mijloacele de transport într-un anumit regim vamal.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Persoana juridică (responsabilul din cadrul acesteia) se adresează către colaboratorul Direcției generale antrepozite vamale publice care este responsabil de deservirea acestuia.

Pentru persoanele juridice care intenționează se semneze contractul de prestări servicii, se adresează la unul din oficiile Direcției generale antrepozite vamale publice de pe teritoriul Republicii Moldova, unde primește consultațiile de rigoare și poate semna contractul de prestări servicii.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de volumul serviciilor prestate, genul și diversitatea mărfurilor destinate vămuirii*.

Servicii de efectuare a măsurărilor în domeniul de interes public a sarcinii pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit a unităților de transport care circulă pe drumurile publice ale R.M.

Denumirea serviciului

Organism de inspecție din cadrul I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”

Descrierea serviciului

Efectuarea măsurărilor în domeniul de interes public a sarcinii pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit a unităților de transport care circulă pe drumurile publice ale R.M.

Utilizatorii serviciului

Autovehiculele rutiere autohtoni și străini.

Modalitatea de solicitare a serviciului

La posturile vamale intrarea/ieșirea R.M. și la terminalele vamale din teritoriu.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de volumul serviciilor prestate

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de efectuare a măsurărilor în domeniul de interes public a sarcinii pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit care circulă pe drumurile publice ale R.M.

Nr.ord Servicii prestate Tipurile autovehiculelor deservite Preţul
inclusiv TVA, lei
1 Posturi de măsurare amplasate la frontieră
  Măsurarea / cântărirea autovehiculelor Autocamioane cu două osii 60,00
cu trei osii
cu patru osii
Autotren (autovehicul + remorcă, total patru osii)
Combinații de vehicul cu cinci sau mai multe osii
2 Postul de măsurare intern Bălți (cântar în statică)
  Cântărirea autovehiculelor
până la 10,0 tone 50,00
de la 10,1 până la 20,0 tone 100,00
peste 20,1 tone 150,00
Persoane fizice
Servicii de efectuare a măsurărilor în domeniul de interes public a sarcinii pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit a unităților de transport care circulă pe drumurile publice ale R.M.

Denumirea serviciului

Organism de inspecție din cadrul I.P. "Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe"

Descrierea serviciului

Efectuarea măsurărilor în domeniul de interes public a sarcinii pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit a unităților de transport care circulă pe drumurile publice ale R.M.

Utilizatorii serviciului

Autovehiculele rutiere autohtoni și străini

Modalitatea de solicitare a serviciului

La posturile vamale intrarea/ieșirea R.M. și la terminalele vamale din teritoriu.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de volumul serviciilor prestate.

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de efectuare a măsurărilor în domeniul de interes public a sarcinii pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit care circulă pe drumurile publice ale R.M.

Nr.ord Servicii prestate Tipurile autovehiculelor deservite Preţul
inclusiv TVA, lei
1 Posturi de măsurare amplasate la frontieră
  Măsurarea / cântărirea autovehiculelor Autocamioane cu două osii 60,00
cu trei osii
cu patru osii
Autotren (autovehicul + remorcă, total patru osii)
Combinații de vehicul cu cinci sau mai multe osii
2 Postul de măsurare intern Bălți (cântar în statică)
  Cântărirea autovehiculelor
până la 10,0 tone 50,00
de la 10,1 până la 20,0 tone 100,00
peste 20,1 tone 150,00