Persoane juridice
Servicii de evidență contabilă bazat pe platforma 1C
Servicii de elaborare și implementare a Sistemului informațional integrat de evidență contabilă bazat pe platforma 1C, vânzarea produselor soft „1C” (pentru autorități publice și instituții la autogestiune)

Denumirea serviciului

Servicii de instalare și configurarea a sistemului informațional de evidență contabilă bazat pe platform 1C (SIIECAP 1C, SI CUB și 1C: întreprindere 8)

Descrierea serviciului

Implementarea 1C include următoarele:

 • instalarea platformei 1C;
 • crearea bazei informaționale şi încărcarea versiunii;
 • aplicarea codului de activare şi configurarea bazei de date, crearea utilizatorilor şi a regulilor de securitate a bazei;
 • instruirea generală a utilizatorilor privind utilizarea sistemului;
 • ajutor la introducerea soldurilor.

Utilizatorii serviciului

Partenerii intermediari, autorități publice centrale, autorități publice locale, instituții bugetare din Republica Moldova.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitărilor la adresa electronică:

Sistemului informațional integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP) –Bugetar   
      e-mail: 1C_SIIECAP@ctif.gov.md 
      tel.:  (022) 82-20-26.
Sistemului informațional de evidență contabilă în instituțiile publice bazat pe platforma 1C (INTREPRINDERE)  –Autogestiune     
      e-mail: ctif1c@ctif.gov.md 
      tel.: (022) 82-20-15.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de serviciul solicitat*

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de instalare și configurare a sistemului informațional de evidență contabilă bazat pe platform 1C (SIIECAP 1C, SI CUB și 1C: întreprindere 8)

Nr. d/o Denumirea serviciilor TARIF 2021, LEI (INCLUSIV TVA)
Instalarea programului 1C
1. 1C: Contabilitate 8 pentru Moldova (pentru 1 utilizator) 6000,00
2. 1C: Contabilitate 8 pentru Moldova (pentru 5 utilizator)

12600,00

Configurarea sistemului informațional bazat pe platforma 1C
1. Configurarea sistemului informațional bazat pe platforma 1C, trecerea soldurilor și nomenclatoarelor, lei/zi 1500,00
2. Configurarea şi menținerea modulului „Evidența personalului în autoritățile publice” din 1C (SIIECAP),  lei/pentru o instituție 1800,00
Servicii de administrare și menținere a Sistemului informațional integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C (pentru autorități publice și instituții la autogestiune)

Denumirea serviciului

Servicii de administrare și menținere a sistemului informațional de evidență contabilă bazat pe platform 1C (SIIECAP 1C, SI CUB și 1C: întreprindere 8)

Descrierea serviciului

1. Acordarea suportului companiilor (intermediare) la implementarea şi menținerea 1C
2. Mentenanța 1C oferă următoarele posibilități:

 • accesul la toate modificările de program survenite în baza modificărilor din legislația în vigoare;
 • consultații telefonice nelimitate (linia fierbinte) și instruiri privind modificările operate în sistem;
 • consultanții oferite de specialiștii cu experiență contabilă bogată în sectorul bugetar;

Utilizatorii serviciului

Partenerii intermediari, autorități publice centrale, autorități publice locale, instituții bugetare din Republica Moldova.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitărilor la adresa electronică:

Sistemului informațional integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP) –Bugetar   
      e-mail: 1C_SIIECAP@ctif.gov.md 
      tel.:  (022) 82-20-26.
Sistemului informațional de evidență contabilă în instituțiile publice bazat pe platforma 1C (INTREPRINDERE)  –Autogestiune     
      e-mail: ctif1c@ctif.gov.md 
      tel.: (022) 82-20-15.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de serviciul solicitat*:

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de administrare și menținere a sistemului informațional de evidență contabilă bazat pe platform 1C (SIIECAP 1C, SI CUB și 1C: întreprindere 8)

Nr. d/o Denumirea serviciilor Tarife lei, inclusiv TVA
1. Menținerea anuală a 1C pentru 1 utilizator 6000,00
2. Menținerea anuală a 1C  pentru 2 -3 utilizatori 6600,00
3. Menținerea anuală a 1C pentru 4 -5 utilizatori 9200,00
4. Menținerea anuală a 1C pentru 6 -9 utilizatori 10500,00
5. Menținerea anuală a 1C pentru 10 -15 utilizatori 16500,00
6. Menținerea anuală a 1C mai mulți de 15 utilizatori (se calculează prețul separat, per fiecare utilizator), lei/utilizator 1080,00
7. Acordarea suportului companiilor la implementarea şi menținerea anuală a SIIECAP 1C,  lei/pentru o instituție 2400,00
Servicii de suport instituțional privind ținerea evidenței contabile

Denumirea serviciului

Servicii de suport instituțional privind ținerea evidenței contabile

Descrierea serviciului

Consultanță și suport instituțional în procesul planificării, ținerii evidenței contabile și elaborarea rapoartelor financiare.
Consultanță economică-financiară în scopul optimizării proceselor;

 • Asistență pentru unul sau câteva sectoare ale contabilității beneficiarului;
 • Elaborarea recomandărilor privind ținerea conformă a evidenței contabile;
 • Asistență în utilizarea sistemelor informaționale de evidență contabilă;
 • Consultanță în implementarea controlului managerial

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate.
Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022 

Costul serviciului

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat