Hotărâri de Guvern

Hotărârea Guvernului nr. 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)

Hotărârea Guvernului nr. 985 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)

Hotărârea Guvernului nr. 705 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender)

Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 cu privire la Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”

Hotărârea Guvernului nr. 414 din 08.05.2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat

Hotărârea Guvernului nr. 1290 din 09.12.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii

Hotărârea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova

Hotărârea Guvernului nr. 1481 din 26.12.2006 cu privire la marcarea producţiei alcoolice

Hotărârea Guvernului nr. 280 din 24.04.2013 cu privire la unele acţiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay)

Hotărârea Guvernului nr. 262 din 15.04.2013 cu privire la pilotarea Sistemului informatic de gestiune a documentelor şi înregistrărilor

Hotărârea Guvernului nr. 975 22.12.2012 pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2013 privind implementarea iniţiativei “Guvern fără hîrtie”

Hotărârea Guvernului nr. 329 din 28.05.2012 cu privire la Serviciul Electronic Guvernamental de Plăţi Electronice

Hotărârea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet

Hotărârea Guvernului nr. 44 din 26.01.2012 privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2012 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)

Hotărârea Guvernului nr. 709 din 20.09.2011 cu privire la unele măsuri în domeniul e-Transformare a guvernării

Hotărârea Guvernului nr. 710 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)

Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal

Hotărârea Guvernului nr. 562 din 22.05.2006 cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat

Hotărârea Guvernului nr. 1141 din 20.12.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind  modalitatea de aplicare a semnăturii electronice pe documentele electronice de către  funcţionarii persoanelor juridice de drept public în cadrul circulaţiei electronice ale acestora