Unul din semnele distincte ale echipei Centrului de Tehnologii Informaţionale în Finanţe (CTIF), care activează din 1 august 2018, în urma reorganizării și fuziunii a trei întreprinderi de stat (ÎS) „Fintehinform”, „Fiscservinform” și „Vamservinform”, este îmbinarea armonioasă a personalului cu experiență bogată în muncă cu specialiști tineri care au la activ câțiva ani de activitate. Majoritatea specialiștilor reangajați la CTIF din cele trei întreprinderi au o experiență de 10 – 15 ani în livrarea serviciilor de administrare și dezvoltare a sistemelor informaționale automatizate (SIA) ale Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, altor autorități și instituții publice din țară.

Din totalul de peste 500 de angajați ai instituției, circa 70 la sută sunt specialiști implicați în mod direct sau indirect în procesul de furnizare a serviciilor oferite de CTIF. De menționat că în echipa noastră continuă să activeze veterani din primul Centru de calcul al Ministerului Finanțelor, constituit la 1 octombrie 1973, acesta fiind predecesorul ÎS „Fintehinform” și ulterior a CTIF. Tinerii specialiști, care au, în structura personalului, o pondere de peste 21%, conlucrează activ cu veteranii, învață din experiența acestora și preiau cele mai bune practici dezvoltate de ultimii, asigurând astfel continuitatea în procesul de creare, implementare și modernizare a SIA în domeniul finanțelor publice.

Ne mândrim cu faptul că în echipa noastră activează patru angajați decorați, pentru merite deosebite în muncă, cu distincții de stat și trei specialiști care dețin titlul de Maestru în comunicații și tehnologia informației. Un motiv de mândrie pentru noi este și faptul că peste 42 la sută din personalul instituției este reprezentată de femei, care arată exemple de profesionalism și responsabilitate în exercitarea funcțiilor încredințate.

Oamenii sunt considerați în CTIF o valoare fundamentală. Credem în spiritul de echipă și în ceea ce oamenii pot obține prin pasiune și dăruire. Oamenii sunt cei care formează echipa și care oricând sunt gata să fie de folos clienților CTIF, să pună tehnologia să lucreze pentru eficiența și susținerea activităților desfășurate de clienți.

Creat în scopul de a ridica ștacheta furnizării de servicii și soluții IT pentru asigurarea bunei funcționări a sistemului financiar al țării, CTIF impune un nou standard de calitate și eficientă, urmând cu pasiune și dăruire misiunea pentru care a fost creat și respectând valorile sale fundamentale.

Misiunea CTIF - este de a crea eficiență și valoare pentru clienții săi, într-un strâns parteneriat, prin oferirea de soluții și servicii IT la un nivel superior, create prin pasiunea și dedicația pentru tehnologii avansate, inovație și excelență operațională.VALORILE FUNDAMENTALE ALE ECHIPEI CTIF SUNT:

  • RESPECT PENTRU CLIENT. SPIRIT DE PARTENERIAT
  • CREAREA CONTINUĂ DE EFICIENȚĂ ȘI VALOARE PENTRU CLIENȚI
  • PASIUNE PENTRU INOVAȚIE ȘI TEHNOLOGII AVANSATE
  • PROFESIONALISM
  • RESPONSABILITATE
  • EXCELENȚA OPERAȚIONALĂ 
  • CALITATE ȘI EFICIENȚĂ