Consiliul CTIF

Consiliul CTIF este organul colegial superior de conducere a instituției. Atribuțiile Consiliului sunt stabilite în Statutul CTIF, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018. Consiliul CTIF este format din cinci membri, inclusiv reprezentanți ai Ministrului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și ai Serviciului Vamal. În componența Consiliului este desemnat și un reprezentant al societății civile din domeniul relevant activității CTIF. Activitatea în calitate de membru al Consiliului nu este remunerată.

Numărul membrilor și componența nominală a Consiliului CTIF au fost stabilite prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 174 din 20.12. 2019 cu privire la desemnarea Consiliului Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.


Componența Consiliului CTIF

 

Președintele Consiliului

Dorel NOROC
Secretar de Stat al Ministerului Finanțelor

Membrii Consiliului:

Igor ȚURCANU
Director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat
Adrian MORĂRESCU
Director adjunct al Serviciului Vamal, Șef al Departamentului antifraudă și conformare
Maxim CIOBANU
Șef al Direcției Trezoreria de Stat al Ministerului Finanțelor
Vladimir MELNIC
Asociația Națională a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, reprezentant al societății civile


Executivul CTIF

Funcțiile de organ executiv al Centrului de Tehnologii Informaționale în finanțe (CTIF)  sunt exercitate de Directorul CTIF. El gestionează activitatea CTIF și este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite instituției. Funcțiile Directorului sunt stabilite în Statutul CTIF, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018.

Directorul CTIF este selectat în urma unui concurs public organizat de Consiliul instituției. Învingătorul concursului pentru ocuparea funcției de director al CTIF este numit în funcție de către Ministrul Finanțelor, în baza demersului Consiliului CTIF.   

Conform rezultatelor concursului de ocupare a funcției de director al CTIF, desfășurat în perioada 18 februarie – 27 martie 2020, în această funcție a fost numit, în baza demersului Consiliului CTIF din 27.03.2020, prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 353 - p din 31.03. 2020, dl Vitalie Coceban. Mandatul directorului se exercită prin contract individual de muncă, pe o perioadă de cinci ani.

Directorii adjuncți ai instituției sunt numiți în funcție de către Consiliul CTIF, la propunerea directorului CTIF.

Vitalie COCEBAN – Director al CTIF
Vitalie Coceban a fost numit în funcția de director al CTIF prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 353 - p din 31.03. 2020, emis în baza demersului Consiliului CTIF din 27.03.2020.
Alexandru GHIȚMAN – Director adjunct al CTIF
A fost numit în funcția de director adjunct prin ordinul directorului CTIF nr. 930-C din 09.06.2020, emis în temeiul deciziei Consiliului CTIF consemnată în procesul-verbal nr. 04/20 din 03.06.2020. Alexandru Ghițman este responsabil de activitatea subdiviziunilor CTIF pe domeniul administrativ – organizatoric și suport managerial.
Corneliu JALOBA - Director adjunct al CTIF
A fost numit în funcția de director adjunct prin ordinul directorului interimar al CTIF nr.1781-C din 31.12.19, emis în temeiul deciziei Consiliului CTIF consemnată în procesul-verbal nr. 6/19 din 30.12.2019. Corneliu Jaloba este responsabil de activitatea subdiviziunilor CTIF pe domeniul implementarea și dezvoltarea sistemelor informaționale.
Elena SAHARNEAN - Director adjunct al CTIF
A fost numită în funcția de director adjunct prin ordinul directorului CTIF nr. 102 - C din 1.08. 2018, emis în temeiul deciziei Consiliului CTIF consemnată în procesul-verbal nr. 4/18 din 05.06.2018. Elena Saharnean este responsabilă de activitatea subdiviziunilor CTIF pe domeniul infrastructură tehnică, mentenanță și suport.
Vadim MUNTEAN - Director adjunct al CTIF
A fost numit în funcția de director adjunct prin ordinul directorului CTIF nr. 103 - C din 1.08.2018, emis în temeiul deciziei Consiliului CTIF consemnată în procesul-verbal nr.  4/18 din 05.06.2018. Vadim Muntean este responsabil de activitatea subdiviziunilor CTIF pe domeniul servicii și produse.