Consiliul CTIF

Consiliul CTIF este organul colegial superior de conducere a instituției. Atribuțiile Consiliului sunt stabilite în Statutul CTIF, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018. Consiliul CTIF este format din cinci membri, inclusiv reprezentanți ai Ministrului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și ai Serviciului Vamal. În componența Consiliului este desemnat și un reprezentant al societății civile din domeniul relevant activității CTIF. Activitatea în calitate de membru al Consiliului nu este remunerată.

Numărul membrilor și componența nominală a Consiliului CTIF au fost stabilite prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 174 din 20.12. 2019 cu privire la desemnarea Consiliului Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.


Componența Consiliului CTIF

 

Președintele Consiliului

Dorel NOROC
Secretar de Stat al Ministerului Finanțelor

Membrii Consiliului:

Igor ȚURCANU
Director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat
Adrian MORĂRESCU
Director adjunct al Serviciului Vamal, Șef al Departamentului antifraudă și conformare
Maxim CIOBANU
Șef al Direcției Trezoreria de Stat al Ministerului Finanțelor
Vladimir MELNIC
Asociația Națională a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, reprezentant al societății civile


Executivul CTIF

Funcțiile de organ executiv al instituției sunt exercitate de Directorul CTIF. El conduce activitatea CTIF și este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite instituției . Funcțiile Directorului sunt stabilite în Statutul CTIF, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018.

Funcția de director interimar al CTIF este exercitată, începând cu data de 2.01.2020, de Vitalie Coceban.

Directorii adjuncți ai instituției sunt numiți în funcție de către Consiliul CTIF, la propunerea directorului CTIF.

Vitalie Coceban – Director interimar al CTIF
În temeiul Deciziei Consiliului CTIF nr. 6 din 30.12.2019, Vitalie Coceban a fost numit, prin ordinul directorului interimar al CTIF nr. 1782 din 31.12.2019, în funcția de director adjunct al CTIF. Conform ordinului Ministerului Finanțelor nr. 463-p din 31.12.2019, dl Coceban asigură, din data 02.01.2020, interimatul funcției de director al CTIF.
 
Corneliu JALOBA - Director adjunct al CTIF
În temeiul deciziei Consiliului CTIF nr. 6 din 30.12.2019, Corneliu Jaloba, a fost numit, prin ordinul directorului interimar al CTIF nr.1781-C din 31.12.19, în funcția de director adjunct al Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe. Corneliu Jaloba este responsabil pentru domeniul dezvoltarea proiectelor.
Elena SAHARNEAN - Director adjunct al CTIF
În temeiul deciziei Consiliului CTIF nr. 4 din 05.06.2018, Elena Saharnean a fost numită, prin ordinul directorului CTIF nr. 102 - C din 1.08. 2018, în funcția de director adjunct al Centrului de Tehnologii Informaţionale în Finanţe. Elena Saharnean este responsabilă pentru domeniul infrastructură tehnică, mentenanță și suport.
Vadim Muntean - Director adjunct al CTIF
În temeiul deciziei Consiliului CTIF nr. 4 din 05.06.2018, Vadim Muntean a fost numit, prin ordinul directorului CTIF nr. 103 - C din 1.08.2018, în funcția de director adjunct al Centrului de Tehnologii Informaţionale în Finanţe. Vadim Muntean este responsabil pentru domeniul prestarea serviciilor și produselor.